Middagsymposium


28 mei 2019


Bildung.city | Amsterdam

Voorwaarden

ORGANISATIE
Het symposium Kinderen uit de Knel is een coproductie van Uitgeverij SWP en Logacom. De logistieke organisatie is in handen van Logacom.

DATUM EN PLAATS
Het symposium Kinderen uit de Knel vindt plaats op 28 mei 2019 in Bildung.city te Amsterdam-Duivendrecht (Spaklerweg 79, 1114 AE).

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
Deelname aan dit congres bedraagt €109,- excl. btw, dit is inclusief Kinderen uit de Knel, 3e herziene druk en Kinderen uit de Knel Werkboek, voor ouders, consumpties en materiaal: tas, schrijfbloc, balpen en handouts van de verschillende presentaties (mits beschikbaar gesteld door spreker). U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een factuur voor de betaling van deelnamekosten.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht. Hiervoor verwijzen wij naar www.logacom.nl.
ANNULERINGSREGELING
Voor annulering gelden de volgende termijnen:
1. Bij annulering vóór 8 mei 2019 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
2. Bij annulering tussen 8 mei en 15 mei 2019 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd
3. Bij annulering na 15 mei 2019 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.
 
CONTACTGEGEVENS
 
Organisatie
Doris Spanjaard  d.spanjaard@logacom.nl
 
Nadere informatie
Logacom BV, Postbus 12010, 1100 AA AMSTERDAM.
Telefoon 020-3203364